Články
Výběr jazyka:
Administrace

Články chronologicky

Nové byty a pracovní příležitosti pro Prahu

20.09.18 Město udělalo poprvé ve své historii z revitalizace brownfieldů svoji prioritu. Rada hlavního města zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravu metodiky, která přispěje ke koncepční a rychlejší transformaci opuštěných a nevyužitých ploch. 

Areál Nemocnice na Bulovce projde potřebnou rekonstrukcí

25.08.18 V rámci schváleného rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 budou provedeny opravy v areálu  fakultní Nemocnice na Bulovce.

Město realizuje rekonsturkce pražských kostelů 

11.07.18 V roce 2018 hl.m. Praha vyčlenilo a schválilo finanční prostředky na rekonstrukce pražských kostelů.

Domov pro seniory Zahradní město v novém

19.06.18 Dědečkové a babičky budou bydlet v nově zreknostruovaném Domově pro seniory Zahradní město. Hl.m. Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem (jako investorem), zajistilo rekonstrukci stavajících budov A,B,C a výstavbu nového pavilonu F, 

Další pomoc pro bezdomovce

07.06.18 Město připravuje tento rok dostavbu v rámci projektových a inženýrských činností pro připojení lodí Hermes I a Hermes II na vodovod, kanalizaci a sítě elektro včetně osvětlení pochozího chodníku.

Praha bude svítit levněji

31.05.18 Začátkem března hlavní město Praha začalo realizovat projekt „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“. Přímým realizátorem projektu je odbor hospodaření s majetkem.

Hlavní město Praha chrání svůj majetek

03.05.18 Magistrát hlavního města Prahy uspěl v dražbě pozemku v k.ú. Ruzyně (parc.č. 2178/17), na kterém se nachází chodník jehož je vlastníkem. Vzhledem k právním problémům v předchozích letech, je to jeden z dalších úspěchů odboru Hospodaření s majetkem.

Praha je zase transparentnější: spouští svůj realitní portál

03.05.18 Magistrát hlavního města Prahy spouští webovou stránku, kde budou pravidelně zveřejňovány všechny aktuální nabídky prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města.

Dům pro nový začátek

03.05.18 V Praze 11 se připravuje nový projekt s názvem „Dům pro nový začátek”. “Cílem projektu je poskytnout zázemí lidem, jako jsou začínající rodiny s malými dětmi, přes jedince s omezenou schopností pohyb až po soběstačné seniory.