Výběr jazyka:
Administrace

Články chronologicky

Prahu čistíme od reklamního smogu

17.12.18 Do konce roku 2018 zmizí v Praze prvních 50 neoprávněných reklamních zařízení společností euroAWK a ORIS a dalších více než 400 bude následovat na počátku roku 2019.

Městský majetek bude spravovat nový radní Jan Chabr

26.11.18 Do funkce radního pro správu majetku hl.m.Praha byl zvolen Jan Chabr. Jeho profesní zkušenosti jsou, jak ze státní správy, tak z podnikatelské sféry v oboru nemovitostí.

Město maximálně využívá alternativních prostor na podporu kultury 

22.10.18 Praha je centrem kulturního dění České republiky, které Magistrát podporuje mnohými způsoby a to nejen finančními.

O Realitní portál projevily zájem i jiné městské části

15.10.18 Realitní portál hl.m. Prahy má za sebou úspěšný první půlrok fungování. Dařilo se i kapacitně zvládat nejrůznější dotazy občanů k jednotlivým nabídkám. Po zkušební době se začalo pracovat na další fázi rozvoje portálu.

Na Černém Mostě postaví město osm nových bytových domů

28.09.18 Koncem září byl položen základní kámen stavby osmi nových čtyř a pětipatrových bytových domů na Černém Mostě. Do roku 2022 zde vznikne 182 nových městských bytů, přičemž náklady jsou 840 milionů Kč včetně DPH.

Nové byty a pracovní příležitosti pro Prahu

20.09.18 Město udělalo poprvé ve své historii z revitalizace brownfieldů svoji prioritu. Rada hlavního města zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravu metodiky, která přispěje ke koncepční a rychlejší transformaci opuštěných a nevyužitých ploch. 

Areál Nemocnice na Bulovce projde potřebnou rekonstrukcí

25.08.18 V rámci schváleného rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 budou provedeny opravy v areálu  fakultní Nemocnice na Bulovce.

Město realizuje rekonsturkce pražských kostelů 

11.07.18 V roce 2018 hl.m. Praha vyčlenilo a schválilo finanční prostředky na rekonstrukce pražských kostelů.

Domov pro seniory Zahradní město v novém

19.06.18 Dědečkové a babičky budou bydlet v nově zreknostruovaném Domově pro seniory Zahradní město. Hl.m. Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem (jako investorem), zajistilo rekonstrukci stavajících budov A,B,C a výstavbu nového pavilonu F, 

Další pomoc pro bezdomovce

07.06.18 Město připravuje tento rok dostavbu v rámci projektových a inženýrských činností pro připojení lodí Hermes I a Hermes II na vodovod, kanalizaci a sítě elektro včetně osvětlení pochozího chodníku.