Detail projektu
Výběr jazyka:
Administrace

Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Projekty Datum uveřejnění: 31.05.18

Zobrazit na mapě

Kontakt Informace - přílohy

Připojené soubory

Bez příloh

Popis

Projekt „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“ Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy realizuje projekt s názvem „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“. Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti soustavy veřejného osvětlení prostřednictvím instalace technologicky modernějších svítidel. Realizace projektu probíhá s finanční podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu OP Praha – pól růstu ČR na základě žádosti reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622. Manažerkou projektu a hlavní kontaktní osobou je Bc. Hana Valentová.

Další nabídky podobné této


Zpět do předchozí sekce