Město připravilo pro podnikatele III. vlnu slev až 70% z nájmu
Výběr jazyka:

Město připravilo pro podnikatele III. vlnu slev až 70% z nájmu


15.11.2021

Rada hlavního města Prahy v listopadu přijala návrh pro poskytnutí slev pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy v důsledku přetrvávající krize související se s šířením nemoci COVID-19. Od teď nájemci nebytových prostor mohou žádat o slevy nejpozději však do 31.12. 2021. Výše slev se pohybují dle zaměření a podmínek mezi 30% až 70% z nájmu subjektu.

Museli jsme reagovat na současnou situaci v důsledku další vlny šíření nemoci COVID-19, která má přetrvávající vážné ekonomické důsledky na pražské podnikatele, které tak mohou vést k uzavírání provozoven, zvýšení nezaměstnanosti a snížení dostupnosti služeb na území hlavního města Prahy. Město jako vlastník nemovitostí, chce tímto podpořit podnikatele, aby své provozovny mohli zachovat a díky tomu mohli dále pokračovat v podnikatelské činnosti“, říká radní pro nemovitosti Mgr. Jan Chabr.

Slevy si lze nárokovat za období od 1.1. 2021 až do 30.11 2021. a to v určitých případech až do výše 70%. Pro uplatnění slev je potřeba splnit předem dané podmínky, které jsou jasně definované v příloze Žádosti. Sleva na nájemném bude poskytnuta v režimu veřejné podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Vyplnění žádosti lze pouze elektronicky přes Realitní portál Praha:

https://www.realitniportalpraha.cz/cs/CovidRequest