Detail domu
Výběr jazyka:

Zámek Svojšice - kat. území Svojšice u Kouřimi (nabídka MHMP )

jiné Prodej domu Datum uveřejnění: 30.09.2022

Adresa

Svojšice 1
28107

Zobrazit na mapě

Minimální cena

29 467 000 Kč Kontakt Informace - přílohy

Připojené dokumenty PDF

Bez příloh

Poznámka k ceně

Kontaktní osoba pro prohlídku: Ing. Marek Hejský, tel. 724 414 444 (zástupce správní spol. Q-Facility a.s.)

Plocha pozemku: 59 292 m2
Plocha zastavěná: 10 861 m2
Jistota / kauce: 2 946 700 Kč

Popis

Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 22642/2-860 – zámek, chráněno: od 3. 5. 1958 Pozdně barokní a klasicistní zámecký areál vybudovaný v místě někdejší tvrze se nachází pod rybníkem v západní části obce. Jeho součástí je rozsáhlý park a sýpka navazujícího hospodářského dvora. Dnes slouží jako domov seniorů. Areál zámku s parkem se nalézá na okraji obce, při silnici Kouřim - Kolín, a to v dolní části vsi u Svojšického rybníka. Čtyřkřídlý zámek s pravoúhlým vnitřním dvorem má odlišně upravené vnější fasády jižního a východního křídla na jedné straně; severního a západního křídla na straně druhé. Kolem zámku jsou v podobě terénní vlny zbytky příkopů středověké tvrze. Severně od zámku stojí sýpka, na kterou východně navazuje rozsáhlý hospodářský dvůr (leží mimo chráněný areál zámku). Na severozápadní straně areálu se rozkládá rozsáhlý park, který protíná Bečvářský potok. Předmětem ochrany je zámek čp. 1, park, sýpka a k tomu náležející pozemky s ohradními zdmi. Areál s rozsáhlou budovou zámku s barokním zadním průčelím a neorenesanční přestavbou předního traktu. Starší tvrz, renesančně rozšířená ve 2.polovině 16.století. Tvrz byla v 70. až 80.letech 17.století nákladem Anny Kamily z Engefurtu a Michala Osvalda Thuna přestavěna na raně barokní zámek. Jeho nynější barokní podoba pochází z přestavby v letech 1756 až 1758. Klasicistní nástavbu východního a jižního křídla pochází z roku 1847.

Zobrazit více

Další nabídky podobné této


Žádné podobné nabídky

Zpět do předchozí sekce