Nová pravidla pro developery: Budou se podílet na financování školek a nových parků
Výběr jazyka:
Administrace

Nová pravidla pro developery: Budou se podílet na financování školek a nových parků


16.08.2020

Pražská koalice vytvořila nová pravidla pro investory, která určí, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí. Jedná se o pozemky, jež potřebují ke svému zastavění změnu územního plánu, která mnohonásobně zvýší jejich cenu. Nová Metodika by měla určit výši této přidané hodnoty, která by měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, školek nebo bytů rozšiřující bytový fond města. Metodika poprvé nastavuje jednotná pravidla pro všechny městské části. Cílem je vytvořit transparentní pravidla, která budou odpovídající jak pro město, tak pro majitele pozemků.
 

V současné době neexistují žádná jednotná pravidla, která by určovala, jakým podílem by se měli majitelé pozemků městu revanšovat za to, že zpracovalo změnu územního plánu. Pražská koalice teď přišla s jasným vzorcem výpočtu, který zhodnocuje nově přidanou hodnotu pozemku, kterou při změně územního plánu získá. Nová Metodika má za cíl zajistit udržitelný rozvoj hlavního města a ochránit zájmy jeho obyvatel.

Praha i nadále usiluje o maximální rychlost a transparentnost všech procesů, přičemž z pohledu developerů se požadované podmínky a chování města stanou díky Metodice více předvídatelné. Investoři by se tak na základě dohod o spolupráci měli finančně podílet na budování infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství.

Nová Metodika byla již konzultována s městskými částmi a zástupci developerů a v současné chvíli probíhá její připomínkování. Po vícekolovém projednání bude čekat na schválení Radou hl. m. Prahy. Veřejnosti bude představena 29. 9. 2020 od 18:00 hodin v Centru architektury a městského plánování v rámci cyklu Velké změny Prahy za přítomnosti Petra Hlaváčka a dalších hostů.

foto: FB praha.eu