Výběr jazyka:
Administrace

Domov pro seniory Zahradní město v novém


19.06.18

Dědečkové a babičky budou bydlet v nově zreknostruovaném Domově pro seniory Zahradní město. Hl.m. Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem (jako investorem), zajistilo rekonstrukci stavajících budov A,B,C a výstavbu nového pavilonu F, včetně parkových úprav.

Vnímáme jako zasadní potřebu se postarat o naše seniory a dbát na  jejich důstojné staří. Po rozsáhlé rekonstrukci, kterou jsme zainvestovali,  byl v březnu tohoto roku zrekonstruovaný areál předán provozovateli. Do května byly provedeny i práce na sadových úpravách, které ještě budou pokračovat na podzim tohoto roku,” řekl Ing. Jan Rak, ředitel odboru.

Dnešní Domov pro seniory Zahradní Město, dříve Ústav sociální péče – Domov důchodců hlavního města Prahy byl dokončen již v roce 1969.  Je určen pro seniory nad 65 let, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby.