Výběr jazyka:
Administrace

Další pomoc pro bezdomovce


07.06.18

Další pomoc pro bezdomovce

Město připravuje tento rok dostavbu v rámci projektových a inženýrských činností pro připojení lodí Hermes I a Hermes II na vodovod, kanalizaci a sítě elektro včetně osvětlení pochozího chodníku. V rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 je pro tuto aktivitu a podobné aktivity týkající se problému řešení bezdomovectví počítáno s částkou 20 mil. Kč. 

Připravujeme i další zlepšení pro potřeby nocleháren lodí Hermes I a Hermes II, jako je zajištění kombinované plošiny, jež bude zároveň výtahem pro osoby se sníženou pohyblivostí a nákladním výtahem pro zásobování. Věřím, že plánované dostavby budou přínosem a pomocí pro lidi bez domova,” říká Daniel Hodek, radní hl.m.Prahy. 

Noclehárny na lodích Hermes jsou jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu v Praze. Je to dáno nejen vysokým počtem nabízených lůžek, ale především kvalitou a rozsahem nabízených služeb. Na lodi Hermes je poskytováno sociálně právní poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství a zdravotní ošetřovna. Klienti mají také možnost využívat návazné služby, jež poskytují další pracoviště provozovatele Centra sociálních služeb Praha, jako jsou např. rodinné poradenství, krizové centrum RIAPS, azylový dům pro muže bez přístřeší, Dům tréninkového bydlení, resocializační a neintegrační programy apod. Velká míra poskytovaných služeb je též zaměřena na sociální a pracovní reintegraci klientů.