Výběr jazyka:
Administrace

Praha bude svítit levněji


31.05.18

Praha bude svítit levněji

Začátkem března hlavní město Praha začalo realizovat projekt „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“. Přímým realizátorem projektu je odbor hospodaření s majetkem. “Naším cílem je řídit Prahu efektivně a ekonomicky. To sebou nese mnohá opatření a rekonstrukce současných zdrojů. Tento projekt je významný, protože přinese nejen finanční úsporu Městu, ale i zkvalitnění veřejného osvětlení, ” říká Ing. Karel Grabein Procházka, radní hl.m.Prahy. 

Projekt zkvalitnění a zefektivnění soustavy veřejného osvětlení přinese mnoho dalších pozitivních efektů jako je zvýšení bezpečnosti dopravy či zlepšení regulovatelnosti světelných zdrojů ve svítidlech. “Jako důležitý moment také vidím omezení světelného smogu, které je v posledních letech velmi diskutovaným problémem,” dodává Ing. Karel Grabein Procházka.

Projekt je realizován s finanční podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu OP Praha – pól růstu ČR na základě žádosti reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622.