Za rok fungování koalice pronajala Praha 300 městských bytů
Výběr jazyka:
Administrace

Za rok fungování koalice pronajala Praha 300 městských bytů


13.11.19

Za první rok vlády pražské koalice uzavřelo hlavní město Praha přibližně 300 nových nájemních smluv v městských bytech. Podařilo se také uvést pravidla pro přidělování bytů do souladu se zákonem. Koalice tak naplňuje prohlášení, kde se zavázala řešit krizi dostupnosti bydlení a pomoci dostat z ubytoven rodiny s dětmi a seniory.

V prvním roce se hlavnímu městu podařilo ubytovat 101 nových nájemníků, kteří vykonávají profese potřebné pro město, jako jsou například hasiči nebo učitelé. Také bylo uzavřeno 65 nájemních smluv se seniory, dále bylo pronajato 49 sociálních bytů a 26 bytů pro pohybově omezené žadatele. Na základě soutěže bylo pronajato dalších 52 bytů.

Za největší úspěch lze považovat 19 nových nájemníků seniorského věku, kteří byli dříve nuceni bydlet v nevyhovujících podmínkách na ubytovně. Daří se také spolupráce s městskými částmi. 

Zásadním krokem v zavedení smysluplné bytové politiky bylo uvést pravidla pronájmu bytů hlavního města do souladu se zákonem. Na základě kontroly uskutečněné Ministerstvem vnitra na podzim roku 2018 totiž vyšlo najevo, že v původních pravidlech je až 33 neshod. Nová pravidla, která Rada hl. m. Prahy schválila již v březnu, obsahují transparentní bodový systém pro byty pro osoby v sociální tísni, kladou důraz na spolupráci s městskými částmi a provazují bydlení a sociální práci. Celý postup je teď tak jednotný a přehledný.