Praha dokončila územní studii pro východní část Horních Počernic, která vymezuje umístění veřejných prostranství i limity pro budoucí výstav
Výběr jazyka:

Praha dokončila územní studii pro východní část Horních Počernic, která vymezuje umístění veřejných prostranství i limity pro budoucí výstav


20.03.2024

Hlavní město nechalo z podnětu městské části Praha 20 v roce 2021 zpracovat Územní studii Horní Počernice – východ. Nyní dokončený dokument především určuje charakter a strukturu území, zejména vymezuje veřejná prostranství jako základní kostru území, dále koncepci zástavby stavebních bloků definující limity pro budoucí výstavbu a také nestavební bloky jako součást zelené a modré infrastruktury území. Cílem studie je podpořit koordinovaný a udržitelný rozvoj území.

Dokončená územní studie vytváří celkovou koncepci řešení rozvojového území, které přímo navazuje na stávající zástavbu Horních Počernic. Návrh definuje systém veřejných prostranství a ulic jako základní síť, která vymezuje stavební a nestavební bloky v souladu s platným územním plánem. Struktura zástavby je složena především z individuálních rodinných domů, viladomů v zahradách a bytových domů s parkovými vnitrobloky.

Dokument také předpokládá vznik nového lokálního centra ve vazbě na veřejné budovy v severní části řešeného území při ulici Náchodská a další nová menší centra při zachování vazeb na veřejnou vybavenost a s ohledem na principy města krátkých vzdáleností. Menší intenzita využití území v jižní a východní části řešeného území zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny.

V neposlední řadě byla prověřena a navržena koncepce dopravy a technické infrastruktury. Součástí návrhu je i rozmístění potřebné občanské vybavenosti a služeb.

Celkem se jedná o oblast o rozloze 196 hektarů, která se nachází v katastrálním území Horní Počernice. V současné době je převážná většina území nezastavěná a pozemky jsou využívány především k zemědělským účelům.