Pražští radní odsouhlasili dalších 200 milionů korun, aby rekonstrukce Šlechtovy restaurace mohla pokračovat
Výběr jazyka:

Pražští radní odsouhlasili dalších 200 milionů korun, aby rekonstrukce Šlechtovy restaurace mohla pokračovat


20.03.2024

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila rekonstrukci Šlechtovy restaurace a s ní spjaté financování ve výši 200 milionů korun. Dominanta pražské Stromovky není aktuálně v provozuschopné podobě a je nutné zahájit nákladné rekonstrukční a outfitující práce na této památce. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy v pondělí vzala na vědomí současný stav objektu a stanovila vizi, jak bude rekonstrukce dále pokračovat. Praha nyní vytvoří novou investiční akci a vysoutěží nového zhotovitele, který práce dokončí.

Objekt byl již jednou rekonstruován v letech 2017 až 2020, přičemž byla celkově vyčerpána částka 225 757 622 Kč. Jelikož tyto prostředky k pokrytí prací nestačily, bude vytvořena nová investiční akce s celkovými náklady 200 000 000 Kč včetně DPH. Budoucím správcem objektu bude hlavní město, odbor hospodaření s majetkem pražského magistrátu. Podle původního plánu jej měla mít v nájmu městská akciová společnost Obecní dům za roční nájemné 994 000 Kč.

V současné době se objekt Šlechtovy restaurace nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce. Nemůže být plně využíván ke svému účelu, protože zcela chybí restaurační část. Na 18 místností historického objektu bylo dokončeno pouze do fáze hrubé stavby, objekt přístavby je ve fázi hrubé stavby celý. Tyto prostory degradují a bez provozu a temperování budou dále chátrat.

Upravena bude také přilehlá zahrada Kaštanka, na které se dnes nachází zařízení staveniště. Vysázeno zde bude na 25 kaštanů a upraven terén.