Veřejná soutěž na pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení hl. m. Prahy
Výběr jazyka:
Administrace

Veřejná soutěž na pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení hl. m. Prahy


08.11.19
 
 Hlavní město Praha ve spolupráci se správcem veřejného osvětlení – společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., realizuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem reklamních ploch na stožárech VO pro období od 1. 1. 2020. Hlavními důvody jsou rovné podmínky, zajištění transparentní soutěže a zvýšení výnosů hlavního města, které tak mohou být následně použity pro obnovu a údržbu veřejného osvětlení.
 
Veřejná soutěž je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole budou uzavřeny rámcové smlouvy se subjekty (reklamními agenturami), které splní kvalifikační předpoklady pro uzavření rámcové smlouvy. V druhé fázi veřejné soutěže se účastníci rámcových smluv mohou v rámci minitenderů ucházet o 15 tzv. „balíčků“. Každý balíček představuje přesně definovanou množinu reklamních ploch pro umístění reklamních nosičů, na něž budou uzavřeny samostatné dílčí smlouvy o nájmu. Balíčky pro minitendery jsou tvořeny 150 – 500 kusy reklamních nosičů. Více informací naleznete na 
 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=290828  
 
http://urdeska.praha.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br%20-%20Pron%C3%A1jem%20reklamn%C3%ADch%20ploch%20na%20sto%C5%BE%C3%A1rech%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20osv%C4%9Btlen%C3%AD%20hl.%20m.%20Prahy.pdf?ids=vgSODiZBV8ef07n2rCXHZQ==