Radní hlavního města se seznámili na mimořádném zasedání se závěry a doporučeními Analýzy správy majetku hl. m. Prahy zajišťované prostřednictvím externích subjektů.
„Tato analýza nám pomohla pochopit, jakým způsobem jsou vedeny smlouvy u externích správců pražského majetku a kde máme určité mezery. V tuto chvíli víme, že bude do konce roku nutná revize smluv, aby byly pro hlavní město mnohem efektivnější. Zároveň s tím připravíme výběrové řízení na nové správce majetku, kteří budou vybráni do konce roku 2021. To pomůže zlepšit nakládání s majetkem hlavního města, což je mou prioritou,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. 
Cílem analýzy správy majetku hlavního města bylo zmapování majetku v rukou externích správců, stávajících procesů správy svěřeného majetku a aktuálně platné smluvní dokumentace.
Dále analýza činností správce na zajištění správy majetku hlavního města v období 2017 a 2018 a nákladů na tyto činnosti, identifikace příčin negativních ekonomických přínosů ze správy majetku svěřeného správcům a analýza ekonomické využitelnosti a potenciálů jednotlivých položek majetku. A konečně i návrh na zajištění další správy majetkového portfolia, aby byla maximálně efektivní a byly definovány základní principy a parametry pro uzavření nových smluvních vztahů.
Pražský magistrát nyní vyzve příslušné správcovské společnosti k jednání o celkové revizi jejich správcovských smluv, aby byl příslušný dodatek smluv uzavřen nejpozději do konce tohoto roku.
Dále hlavní město zahájí přípravy změny systému správy svého majetku, aby do 31. prosince 2021 mohli být na základě transparentního výběrového řízení vybráni noví správci majetku hlavního města. Současně s tím bude provedena další analýza u všech dalších smluv uzavřených v oblasti zajištění správy majetku.