Běchovice odhluční od Pražského okruhu vysoké valy
Výběr jazyka:

Běchovice odhluční od Pražského okruhu vysoké valy


31.10.2022

Pražští radní schválili urbanisticko-architektonickou studii zemních valů Běchovice. Desítky metrů vysoké valy mají ochránit obytnou zástavbu před negativními vlivy staveb Pražského okruhu č. 511, 510 a přeložky silnice I/12.

Lidé žijící v obytné zástavbě Běchovice – Nová Dubeč u plánovaného Pražského okruhu se nemusejí obávat negativních vlivů této dálniční stavby. Od frekventované trasy obytnou zástavbu ochrání valy vysoké až 45 metrů.

Ochranná hradba porostlá zelení vznikne na pozemcích, které pro tyto účely již dříve vykoupil Magistrát hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Plocha valů na pozemcích magistrátu je 17,7 hektarů a na pozemcích ŘSD činí 12,6 hektarů.

Urbanisticko architektonickou studii zemních valů vyhotovila společnost SATRA. Autoři studie navrhují nejprve vybudovat ochranné valy a zeleň a poté teprve začít se stavbou silnice. Magistrátní odbor investic nyní zajistí vypracování podkladových studií a průzkumů pro zpracování dokumentace EIA a projektové dokumentace k územnímu řízení.