Praha má jednotnou metodiku posuzování stavebních projektů rezidenčních sociálních služeb pro seniory 
Výběr jazyka:

Praha má jednotnou metodiku posuzování stavebních projektů rezidenčních sociálních služeb pro seniory 


04.10.2022

Radní hlavního města schválili metodický dokument, který zajistí budování sítě rezidenčních služeb podle soudobých nároků na kvalitu života tak, aby to umožnilo důstojné stárnutí Pražanů, kteří potřebují celodenní péči, jíž nemohou mít zajištěnu v domácím prostředí.

Vytvořením jednotné metodiky reaguje hlavní město na historický deficit v kapacitě rezidenční péče a ve schopnosti efektivně rozvíjet chybějící služby. Nástroj navazuje zejména na potřeby městských částí, které realizují výstavbu seniorských pobytových služeb. Více než 70 % zástupců pražských radnic projevilo zájem o využití podpory při přípravě projektů rezidenčních služeb pro seniory.

Podpora přípravy projektových záměrů vytváří pro realizátory prostor pro odborné konzultace již ve fázi projektového záměru tak, aby se předcházelo riziku časové a finanční neefektivity, pokud by hlavnímu městu byly předkládány k financování projekty až ve fázi prováděcí dokumentace, které by přitom vyžadovaly změny. Do posuzování jsou kromě odboru sociálních věcí pražského magistrátu a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zapojováni také zkušení architekti specializovaní na projekty seniorského bydlení s péčí.