Další záchrana pozemků pro město Prahu
Výběr jazyka:
Administrace

Další záchrana pozemků pro město Prahu


18.06.19
Magistrát hlavního města Prahy uspěl v další dražbě, tentokrát pozemku v k.ú. Žižkov, Praha. Jedná se o zajímavé pozemky, které se nacházejí v zastavěné části města a které tvoří jednotný funkční celek s přístupem z veřejné komunikace. Vzhledem k tomu, že získání pozemků ve vnitřní části Prahy do vlastnictví hl. m. Prahy je v dnešní době velmi problematické, a to nejen cenou, ale i nabídkou, je to jeden z dalších úspěchů odboru Hospodaření s majetkem.
 
“ Podařilo se nám získat a zachránit pozemek, který dle významnu místa a územního plánu hl.m.Praha, spadá do ploch s označením “plochy oddechu”. Z pohledu městské části Prahy 3 a kvality života na Žižkově se jedná o naprosto strategické pozemky a velmi významné hlavně pro naše obyvatele,” říká Mgr. Jan Chabr, radní hl.m.Praha.
 
Tato dražba je dalším úspěchem v rámci nové strategie hospodaření s majetkem a jeho správou, kterou jsme si před nedávnem nastavili. Navíc se nám podařilo získat dané pozemnky v dražbě za velmi výhodnou cenu oproti jeho třžní hodnotě. Získání pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy standardní cestou není jednoduché, neboť majitelé v minulosti měli velkou možnost ke spekulacím a vetšinou u zastavěných pozemků kupní cenu nepřiměřeně navyšovali oproti odhadům znaleckých posudků, popř. vůbec nesouhlasí s prodejem a požadují uzavření nájemní smlouvy. Proto se v poslední době velmi aktivně účastníme i dalších forem získání majetku jako je například dražba, “ říká Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem.
 
Jednalo se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 4229/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4229/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, kterou vedl exekutorksý úřad v Brně.
 
18.června 2019, Praha / Magistrát hlavního města Prahy uspěl v další dražbě, tentokrát pozemku v k.ú. Žižkov, Praha. Jedná se o zajímavé pozemky, které se nacházejí v zastavěné části města a které tvoří jednotný funkční celek s přístupem z veřejné komunikace. Vzhledem k tomu, že získání pozemků ve vnitřní části Prahy do vlastnictví hl. m. Prahy je v dnešní době velmi problematické, a to nejen cenou, ale i nabídkou, je to jeden z dalších úspěchů odboru Hospodaření s majetkem.
 
“ Podařilo se nám získat a zachránit pozemek, který dle významnu místa a územního plánu hl.m.Praha, spadá do ploch s označením “plochy oddechu”. Z pohledu městské části Prahy 3 a kvality života na Žižkově se jedná o naprosto strategické pozemky a velmi významné hlavně pro naše obyvatele,” říká Mgr. Jan Chabr, radní hl.m.Praha.
 
Tato dražba je dalším úspěchem v rámci nové strategie hospodaření s majetkem a jeho správou, kterou jsme si před nedávnem nastavili. Navíc se nám podařilo získat dané pozemnky v dražbě za velmi výhodnou cenu oproti jeho třžní hodnotě. Získání pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy standardní cestou není jednoduché, neboť majitelé v minulosti měli velkou možnost ke spekulacím a vetšinou u zastavěných pozemků kupní cenu nepřiměřeně navyšovali oproti odhadům znaleckých posudků, popř. vůbec nesouhlasí s prodejem a požadují uzavření nájemní smlouvy. Proto se v poslední době velmi aktivně účastníme i dalších forem získání majetku jako je například dražba, “ říká Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem.
 
Jednalo se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 4229/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4229/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, kterou vedl exekutorksý úřad v Brně.