První krok k oživení Orionky. Hlavní město vypsalo předběžné tržní konzultace
Výběr jazyka:

První krok k oživení Orionky. Hlavní město vypsalo předběžné tržní konzultace


03.05.2022

Pražský magistrát zveřejnil výzvu k předběžné konzultaci na záměr, který oživí areál Orionky. Ten by pro účely nového využití měl podstoupit částečnou renovaci. Právě ve Vozovně Královské Vinohrady by měly být opraveny nevyužívané budovy a do budoucna je zde plánováno například kulturně-komunitní centrum, kavárna, ateliéry nebo další vybavení pro veřejnost. Pomocí předběžné konzultace hlavní město zjistí, do jaké míry jsou tyto plány reálné. Lhůta pro zaslání odpovědí je do 31. května do 12:00 hodin.

Areál bývalé Vozovny Královské Vinohrady se nalézá v širším centru na pomezí Prahy 10 a Prahy 3, v rámci obnovy areálu chce pražský magistrát, aby na místě vznikla kavárna, ateliéry, prostory vhodné pro kulturní a komunitní účely nebo dětské hřiště. „Součástí projektu je to, aby objekt zůstal Praze a sloužil Pražanům. Chceme provést konverzi společně se soukromým sektorem, a proto jsme přistoupili k možnosti vypsání předběžné tržní konzultace a hledání ideálních podmínek,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. „Základním principem obnovy by pak mělo být to, aby areálu zůstala zachována jeho autenticita – úpravy by tedy neměly zasahovat do obvodových zdí a do systému střešních konstrukcí. V těchto oblastech jsou přípustné pouze opravy a renovace pro uvedení do původního stavu,“ uzavírá radní Jan Chabr.

Orionka by následně měla být pro veřejnost multifunkčním centrem, propojovat různé sociální skupiny, zejména poskytovat každodenní nabídku pro trávení volného času dětí, mládeže a široké veřejnosti. V rámci nového směřování prostoru by měl být také kladen důraz rozvoj kreativního průmyslu.