Dům pro nový začátek
Výběr jazyka:
Administrace

Dům pro nový začátek


03.05.2018

V Praze 11 se připravuje nový projekt s názvem „Dům pro nový začátek”. „Cílem projektu je poskytnout zázemí v podobě malometrážních bytů a oslovit tak velkou skupinu osob, jako jsou začínající rodiny s malými dětmi, přes klienty s omezenou schopností pohybu až po soběstačné seniory,“ říká Ing. Radek Lacko, radní pro oblasti zdravotnictví a bydlení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu hotelu Opatov, kde celý komplex bude tvořen třemi vzájemně a provozně propojenými budovami (A, B, C).

„U Chodovského hřbitova 2414, Praha 11, to je adresa nového projektu „Dům pro nový začátek”, jehož záměrem je celková rekonstrukce objektu původně sloužícího jako svobodárna s malometrážními byty hlavně pro učitele, později hotelu. Nově chceme připravit 342 bytových jednotek, zejména o velikosti 1+1 a 2kk, částečně i 3kk. S ohledem na původní stavebně konstrukční řešení, které nedovolí zásahy většího rozsahu do nosných stěn příčného systému výškové budovy, bude tedy většina bytů o velikosti 1+1 a 2kk (46 % a 49 %). Bytových jednotek o velikosti 3kk bude pouze 5 %,“ vysvětluje Ing. Radek Lacko, radní pro oblasti zdravotnictví a bydlení a dodává: „Klienti se zdravotním omezením budou moci využít 31 bytových jednotek o velikosti 2kk.“ 

Projekt „Dům pro nový začátek“ počítá nejen s novými byty, ale zahrnuje i komerční zázemí pro využití služeb, které jistě ocení jak majitelé bytů, tak široká veřejnost. V budově A budou výhradně bytové jednotky vyhrazené pro bydlení, v budově B a C vzniknou prostory pro užívání širokou veřejností, např. komerční plochy, zejména malé obchody, víceúčelový sál, restaurace se salonkem, ordinace lékařů, prádelna aj. 

Do vstupní haly objektu C bude umístěna recepce. Celková zastavěná plocha 1. nadzemního podlaží bude cca 2.275 m2, hrubá podlažní plocha cca 23.300 m2. Plocha zeleně v areálu cca 1.750 m2. Objekt A bude tvořen 22 nadzemními podlažími, objekt B jedním nadzemním a budova objektu C dvěma nadzemními podlažími. Všechny objekty budou mít i 1 podzemní podlaží.