Prahu čistíme od reklamního smogu
Výběr jazyka:
Administrace

Prahu čistíme od reklamního smogu


17.12.2018

Do konce roku 2018 zmizí v Praze prvních 50 neoprávněných reklamních zařízení společností euroAWK a ORIS a dalších více než 400 bude následovat na počátku roku 2019.

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy dosáhl úspěchu v letitém soudním sporu s reklamní společností euroAWK a její sesterskou společností ORIS. “Na základě platných exekučních příkazů vydaných v listopadu tohoto roku, jsme již započali práce na odstranění neoprávněných reklamních zařízení těchto společností umístěných podél důležitých pražských dopravních tepen.” řekl Ing. Jan Rak, ředitel odboru nakládání s majetkem hl.m. Praha.

Soudní spory začaly již v roce 2010 po řádném ukončení smluvních vztahů s těmito společnostmi. EuroAWK a ORIS využívaly pozemky HMP zejména u důležitých dopravních komunikací k umístění svých reklamních zařízení, tzv. billboardů.

Bohužel s ohledem na letitý soudní boj společností euroAWK a ORIS o zachování možnosti lukrativně užívat pozemky HMP, přičemž tyto společnosti využily veškeré dostupné procesní prostředky včetně řady mimořádných opravných prostředků, se délka soudních řízení neúměrně protahovala. Považujeme za velký úspěch, že po tak dlouhé době se přešlo od slov k činům a neoprávněná reklamní zařízení jsou postupně odstraňována.” řekl Ing. Jan Rak, ředitel odboru nakládání s majetkem hl.m. Praha.

Praha tímto pokračuje ve strategii očistit město od reklamního smogu, který narušuje její autentický ráz a ničí její charakter. Navíc tento postup přinese zvýšení kvality veřejných prostranství pro Pražany a dále větší bezpečnost, v tomto konkrétním případě zejména dopravní bezpečnost, na klíčových dopravních tepnách, kdy v současné době jsou tyto prostory nadměrně využívány k prezentaci různých reklamních sdělení,” říká Mgr. Jan Chabr, radní hl.m. Praha.

Rada hl.m. Praha již začátkem roku 2017 schválila, že z Pražské památkové rezervace zmizí všechny reklamní nosiče a v dalších částech Prahy budou muset reklamní zařízení splňovat přísná regulativní opatření. Od počátku roku 2018 pak platí rovněž přísnější pravidla pro realizaci samotných reklamních sdělení, které připravil Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR Praha). Z některých míst reklama zmizí zcela. Rovněž zmizí úplně některé druhy velkoformátových reklamních tabulí. Nová pravidla též upravují, jakým způsobem reklamu umisťovat, aby v městském prostředí působila méně rušivě.