Městský majetek bude spravovat nový radní Jan Chabr
Výběr jazyka:
Administrace

Městský majetek bude spravovat nový radní Jan Chabr


26.11.2018

Do funkce radního pro správu majetku hl.m.Praha byl zvolen Jan Chabr. Jeho profesní zkušenosti jsou, jak ze státní správy, tak z podnikatelské sféry v oboru nemovitostí. V předchozím volebním období se jako zastupitel na MČ Praha 6 zabýval převážně správou městského majetku a působil také v komisi majetkové politiky, kde vytvářel úspěšné efektivní koncepty pro správu majetku šesté městské části.

V rámci úvodní řeči nastínil směr svého působení na magistrátu hl. m. Prahy, který je založen na transparentním nakládání s majetkem města. “Podle mého mají občané právo vědět, co Praha vlastní. Všichni občané mají mít jednoduchý a jednotný přístup k výběrovým řízením ohledně nabízených nemovitostí”, říká Jan Chabr a dodává “věřím, že i díky pokračování skrze větší transparentnost, dosáhneme vyšších výnosů z městského majetku.” Plánuje i nadále rozvíjet Realitní portál hl. m. Praha a vyzval k součinnosti i ostatním městské části, aby společně s ním vytvořily komplexní nabídku na jednom místě pro všechny občany.

Dále plánuje pokračovat v definování majetkové koncepce v oblasti městských společností, tak i vlastního nemovitého majetku města. “V rámci tohoto bych chtěl vytvořit pracovní skupiny, kde bych byl rád, aby zasedli zástupci všech politických stran, kteří jsou zde zastoupeni v Zastupitelstvu, tedy i opozice,” říká Jan Chabr.

Plánuje zvýšit komunikaci s investory o jejich možném působení v Praze a hledat cesty, jak jim nabídnout zajímavé prostředí a podmínky pro jejich podnikání s důrazem na rozvoj hlavního města a spokojenost jeho občanů.

Mým cílem je funkční a efektivní správa městského majetku. Jsem otevřen podnětům všech zastupitelů i občanů. Majetek hlavního města a jeho výnosy musí sloužit potřebám Pražanů,” dodává závěrem Jan Chabr.