Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury
Výběr jazyka:
Administrace

Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury


18.06.2021

Prvním krokem k oficiálnímu zahájení činnosti Městské nájemní agentury (MNA) je vypsání výzvy pro vlastníky bytů. Ti se mohou do 1. července 2021 přihlásit do „náboru“ bytů, které budou v projektu MNA dále pronajímány. V prvním kole hledá hlavní město 15 bytů.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě měst Evropy. Hlavní město chce dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat rizika spojená s pronájmem.

Vlastníci bytů se mohou hlásit na https://najemniagentura.praha.eu Výzva potrvá do čtvrtka 1. července 2021.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy učinilo první krok k pilotnímu spuštění Městské nájemní agentury již v dubnu. Po vzoru jiných evropských měst tak Praha může začít pomáhat nejohroženějším domácnostem rozšířením dostupného bydlení pomocí pronájmu bytů od soukromých majitelů, kteří před možností vyššího zisku dají přednost stabilní spolupráci se společenským přesahem. Takto získané byty hlavní město pronajme Pražanům, kteří se dostali do tíživé sociální situace a žádají o městské sociální byty, nebo zatím bydlí v provizorních podmínkách na ubytovnách. Program se uskutečňuje za podpory Evropské unie.