Praha udělala další krok k vlastní bytové výstavbě. Díky novým parametrům může připravovat konkrétní projekty
Výběr jazyka:
Administrace

Praha udělala další krok k vlastní bytové výstavbě. Díky novým parametrům může připravovat konkrétní projekty


24.05.2021

Praha, která trpí dlouhodobým nedostatkem dostupného bydlení, schválila dokument Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy, který shrnuje parametry zadání pro kvalitní a odbornou přípravu konkrétních projektů městského nájemního bydlení. Zadání vzniklo ve spolupráci Pražské developerské společnosti (PDS) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Dokument je závazný pro všechny organizace hlavního města Prahy a doporučený pro jednotlivé městské části. Zadání investora definuje hlavní cíle městské bytové výstavby, její principy, strukturu městských bytů a také se soustředí na její přípravu a realizaci investic.

Jedním ze zásadních problémů hlavního města je nedostatek dostupného bydlení, na jehož základě vznikla v loňském roce PDS, která má za cíl připravit projekty především městského nájemního bydlení. V současnosti totiž Praha vlastní pouze 31 tisíc bytů a jedním z úkolů PDS je tak městský bytový fond rozšířit.

Praha však postrádala dokument stanovující standardy pro městskou bytovou výstavbu, které by sloužily nejen PDS, ale i dalším - odborům Magistrátu hl. m. Prahy, městským akciovým společnostem, příspěvkovým organizacím, případně městským částem - jako podklad pro zadání konkrétních projektů. Rada hl. m. Prahy dnes proto schválila tzv. Zadání investora, ve kterém investor definuje cíle svého projektu, požadavky a preference na zpracování návrhu.

Dokument se věnuje obecným požadavkům na projekt jako je cena stavebních prací, standard bytů či jejich velikost. Odkazuje však i na detailnější specifika jako je umístění domu, jeho využití, architektura či parkování.