Známe výslednou podobu nové čtvrti Bubny-Zátory
Výběr jazyka:
Administrace

Známe výslednou podobu nové čtvrti Bubny-Zátory


16.12.2020

Budoucí městská čtvrť Bubny-Zátory má finální podobu. Územní studie, ke které se občané vyjadřovali loni v létě, je aktualizována dle připomínek. Mezi nejzásadnější změny ve studii oproti předchozímu návrhu patří snížení výškové hladiny v některých částech čtvrti, větší důraz na zeleň a obecně větší respekt k památkám. Souběžně s pořízením územní studie probíhá i změna územního plánu, která byla schválena v říjnu 2020. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se odehraje zhruba za rok. Ovšem již nyní mají vlastníci možnost projektovat podle finální verze studie.

Finální podoba studie navazuje na nově schválenou změnu územního plánu. Díky dobré spolupráci a koordinaci všech zainteresovaných bylo možné změnu územního plánu schválit souběžně s dokončením finální podoby studie. Nedošlo tedy k žádnému zbytečnému zdržení kvůli administrativě.