Výběr jazyka:
Administrace

Areál Nemocnice na Bulovce projde potřebnou rekonstrukcí


25.08.18
V rámci schváleného rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 budou provedeny opravy v areálu  fakultní Nemocnice na Bulovce. Připravují se i rekonstrukce jednotlivých pavilonů. Nemocnice na Bulovce je nejen zdarvotnickým, ale i vzdělávacím zařízením v rámci lékařských či jiných fakult.
 
Na podzim loňského roku byla dokončena celková rekosntrukce schodiště pavilonu č. 4, na jaře letošního roku byly dokončeny venkovní úpravy pavilonu č. 7 a zahájena oprava komunikace mezi pavilony 3 a 7. Dále budou provedeny další rekonstrukce, například oken v pavilonech 1, 3, 9, 10 a 23. V květnu tohoto roku byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen záměr rekonstrukce čistírny odpadní vod. Vsoučasné chvíli se čeká na vydání stavebního povolení pro rekonstrukci pavilonu č. 5 chirurgie. Další potřebné investice jsou připravovány.
 
Nemocnice Na Bulovce má dlouhou historii nejen ze zdravotnického hlediska, ale i architektonického. Původní budovy nemocnice byly postaveny v letech 1926-1934 podle projektu architektů Petrů, Nevoleho, Martínka, Rosůlka a Roštíka. Architektonicky vyniká zejména dermatologický pavilon (dnes pavilon č. 9) od Jana Rosůlka a onkologický pavilon F.X. Nevoleho. Součástí nemocnice je i rokokový zámeček Rokoska (dnes pavilon 20), který byl postaven okolo roku 1770. Vedle něj stojí neorokoková Vychovatelna z roku 1910 (dnes (pavilon č. 4).
 
Během roku je v nemocnici hospitalizováno přibližně padesát tisíc pacientů.
 
Foto: Martin Vítek